Szádvári Ferenc  e  s  k  ü  v  ő  i    f  o  t  ó  s

ESKÜVŐI FOTÓS

Önarckép?

   Férfi   és   nő   egymásra   találása   titok,      közös   életük   kezdete   ünnep,      kapcsolatuk   megvédendő   kincs. Az   esküvő   a   szeretetük   hivatalos      kinyilatkoztatása,   megőrzendő   és   megörökítendő   pillanat.   Megőrizni     önmaguknak és önmagukban kell. Megörökíteni szívesen segítek.   Miért? -Mert   nekem,   húszegynéhány   év   távolából   is,   ajándék   a   házasság,   és      hiszem,   hogy   akik   most készülnek összekötni életüket, számukra is az  lehet. -Mert érdekel az igen pillanata, az elköteleződés titka. -Mert kihívásnak, komoly feladatnak tartom e megkülönböztetett  esemény megörökítését. -Mert megtiszteltetésnek tekintem, ha bizalmat kapok e nemes feladatra.    Mit várhattok, ha engem választotok?     Méltányos    áron,    igényes    munkát.    Olyan    képes    krónikát,    amely    nyomon        követi    a    fontos pillanatokat,   megragadja   a   nap   hangulatát,   megidézi   a      résztvevőket,   újraélhetővé   teszi   a   meghatottságot, az   örömöt,   a      vidámságot…Olyan   fotókat,   amelyeket   dédszülőként   is   boldogan      mutogatnak   majd   a dédunokáknak.   Mert,   remélem,   azokra   is   igaz   lesz,      amit   egyik   ügyfelem   úgy   fogalmazott   meg:   "ezekben   a képekben  szeretet van". Milyen tapasztalatokkal rendelkezem mindehhez? Egyetemista    koromtól    érdekel    a    fotózás,    házi    laboromban    magam    hívtam        elő    a    fekete-fehér papírképeket.   Főleg   portrékat,   eseményfotókat.   2009-      ben   Török   György   fotósiskolája   elvégzése   után indult   el   hivatásos   fotós      pályafutásom.   Ma   esküvő-   és   rendezvényfotózás   mellett   alkalmanként      lapoknak is   készítek   főleg   portrékat.   Mérnök   lévén   jól   tájékozódom   a      technikai   háttérben,   a   kompozíciós   arányok megválasztásában,   és      nagyon   fontosnak   tartom   az   aprólékos   utómunkálatokat.   Vallom,   hogy      folyamatos tanulás   és   gyakorlás   nélkül   eredményt   elérni   nem   lehet,   ezért      lehetőségeimhez   képest   megragadok minden alkalmat. Tisztelettel és  érdeklődve nézem más fotósok munkáit is.
Esküvői fotózás | klasszikus esküvői képek | szadvariferenc.hu | Szádvári Ferenc esküvői fotós oldala
Szádvári Ferenc  e  s  k  ü  v  ő  i    f  o  t  ó  s

ESKÜVŐI FOTÓS

Önarckép?

   Férfi   és   nő   egymásra   találása   titok,      közös   életük   kezdete   ünnep,     kapcsolatuk    megvédendő    kincs.    Az    esküvő    a    szeretetük    hivatalos      kinyilatkoztatása,   megőrzendő   és   megörökítendő   pillanat.   Megőrizni     önmaguknak és önmagukban kell. Megörökíteni szívesen segítek.   Miért? -Mert     nekem,     húszegynéhány     év     távolából     is,     ajándék     a házasság,   és      hiszem,   hogy   akik   most   készülnek   összekötni   életüket, számukra is az  lehet. -Mert érdekel az igen pillanata, az elköteleződés titka. -Mert   kihívásnak,   komoly   feladatnak   tartom   e   megkülönböztetett     esemény megörökítését. -Mert   megtiszteltetésnek   tekintem,   ha   bizalmat   kapok   e   nemes feladatra.    Mit várhattok, ha engem választotok?    Méltányos   áron,   igényes   munkát.   Olyan   képes   krónikát,   amely nyomon      követi   a   fontos   pillanatokat,   megragadja   a   nap   hangulatát, megidézi    a        résztvevőket,    újraélhetővé    teszi    a    meghatottságot,    az örömöt,    a        vidámságot…Olyan    fotókat,    amelyeket    dédszülőként    is boldogan      mutogatnak   majd   a   dédunokáknak.   Mert,   remélem,   azokra is   igaz   lesz,      amit   egyik   ügyfelem   úgy   fogalmazott   meg:   "ezekben   a képekben  szeretet van". Milyen tapasztalatokkal rendelkezem mindehhez? Egyetemista     koromtól     érdekel     a     fotózás,     házi     laboromban magam    hívtam        elő    a    fekete-fehér    papírképeket.    Főleg    portrékat, eseményfotókat.    2009-        ben    Török    György    fotósiskolája    elvégzése után     indult     el     hivatásos     fotós          pályafutásom.     Ma     esküvő-     és rendezvényfotózás   mellett   alkalmanként      lapoknak   is   készítek   főleg portrékat.   Mérnök   lévén   jól   tájékozódom   a      technikai   háttérben,   a kompozíciós     arányok     megválasztásában,     és          nagyon     fontosnak tartom    az    aprólékos    utómunkálatokat.    Vallom,    hogy        folyamatos tanulás    és    gyakorlás    nélkül    eredményt    elérni    nem    lehet,    ezért      lehetőségeimhez   képest   megragadok   minden   alkalmat.   Tisztelettel   és     érdeklődve nézem más fotósok munkáit is.
 Szádvári Ferenc  | +36_70_600_7709 | szadvari.ferenc@gmail.com